Onderzoek klanttevredenheid – Jolink en van der Lugt, huisartsen – Apeldoorn
Header afbeelding
Jolink en van der Lugt, huisartsen
Vosselmanstraat 4-B 7311 CL
Apeldoorn

Onderzoek klanttevredenheid

‘Door Cliënten Bekeken’ onderzoek

In 2013 is voor de tweede keer in onze praktijk een ‘Door Cliënten Bekeken’ onderzoek afgerond. Willekeurige patienten kregen tijdens het spreekuurbezoek een uitnodiging voor een digitale enquete. Het totaaloordeel van de patiënten over onze praktijk resulteerde in een gemiddeld rapportcijfer van 8,8. Wij zijn blij met deze beoordeling die nog hoger was dan ons eindresultaat in 2011 (gemiddeld rapportcijfer 8,6). Het onderzoek toont de sterke kanten van onze praktijk maar biedt ons ook inzicht in de verbeterpunten die nog mogelijk zijn.

Met behulp van deze enquête is de patiënttevredenheid onderzocht op de volgende punten: uw ervaringen met de huisartsen, de doktersassistenten en andere hulpverleners in de praktijk, uw oordeel over onze zorgprogramma’s als u een chronische ziekte hebt, uw oordeel over onze doorverwijzingen naar andere hulpverleners en onze samenwerking daarmee. Alle uitkomsten worden met het landelijk gemiddelde vergeleken.

De Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging erkennen ‘Door Cliënten Bekeken’ als een betrouwbare onderzoeksmethode.

Aangezien wij transparantie belangrijk vinden, kunt u het gehele rapport 2013 inzien via onderstaande link:

Door Cliënten Bekeken Onderzoek 2013

In 2014 hebben we een wachtkamerinterview gehouden om de ervaringen van onze patiënten te peilen, het rapport kunt u inzien via onderstaande link:

Wachtkamerinterview 2014

In 2016 en 2018 zijn er opnieuw enquêtes uitgedeeld aan patiënten. Via onderstaande links kunt u de resultaten zien.

Patientenenquetes A.A. Jolink

Patientenenquetes J.H. van der Lugt

Patientenenquetes M.M. van Zeist