JOLINK EN VAN DER LUGT, HUISARTSEN – Apeldoorn
Header afbeelding
JOLINK EN VAN DER LUGT, HUISARTSEN
Vosselmanstraat 4-B 7311 Cl
Apeldoorn

Welkom op de website van Jolink & Van der Lugt, huisartsen.

Spoed: 055-5213001, OPTIE 1
Levensbedreigende spoed, bel 112

Welkom

Op onze website kunt u 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, de medewerkers, gezondheid en actueel nieuws. Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van het patiëntenportaal: elektronisch aanvragen van recepten, e-consult en online afspraken maken.

Zomerperiode

Gedurende de zomer is de praktijk tijdens de gebruikelijke openingstijden geopend. Telefonisch is de praktijk in deze periode elke ochtend bereikbaar tot 12.30 uur. Een assistente van onze praktijk zal u te woord staan. Op dinsdag- t/m vrijdagmiddag kan het voorkomen dat uitsluitend voor spoed de assistente van praktijk de Parken of praktijk Pruis bereikbaar is. Voor niet urgente zaken wordt u dan verzocht om de volgende ochtend terug te bellen.

Afwisselend zijn dokter Jolink, Van der Lugt en Loch afwezig. Van 20 juli t/m 28 augustus kunnen geen afspraken gemaakt worden voor reguliere controles. Afspraken worden niet vooruit gepland maar op dezelfde dag dat u belt.

Van 20 juli t/m 7 augustus zijn dokter Jolink en dokter Loch afwezig. Tijdens deze periode zijn dokter Van der Lugt en dokter Jens (waarnemend huisarts) aanwezig.
Van 10 augustus t/m 28 augustus is dokter Van der Lugt afwezig. Tijdens deze periode zijn dokter Jolink en dokter Loch aanwezig.

Corona virus

LET OP: als gevolg van de corona crisis wordt er geprobeerd veel van uw vragen telefonisch of elektronisch te beantwoorden. Het RIVM adviseert nog steeds 1,5 meter afstand onderling en daarom kunnen wij beperkt mensen op het spreekuur ontvangen. Als het nodig is om u op het spreekuur te zien dan is dit uiteraard mogelijk. Komt u dan indien mogelijk alleen! De praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) doen momenteel ook bij voorkeur telefonische consulten bij patienten met hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes, astma/COPD en patienten met psychische klachten. Het is tijdens de crisisperiode niet mogelijk om online afspraken in te plannen.

Er is wereldwijd veel onrust ontstaan door het nieuwe coronavirus SARS-CoV 2. Dit virus veroorzaakt de ziekte COVID-19 met luchtwegklachten en soms longontsteking. Wij krijgen veel vragen hierover. We vinden het daarom belangrijk om u goed te informeren door antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Onderstaande vragen verwijzen naar Thuisarts.nl en het RIVM.

Moet ik de huisarts bellen? : Doe hier de Corona vragentest.

Overige vragen:

Ik ben bang dat ik besmet ben met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Ik wil voorkomen dat ik het nieuwe coronavirus krijg. Wat kan ik doen?

Bij andere vragen, bel het RIVM 0800-1351.
Voor het aanvragen van een CORONATEST bel 0800-1202. Dit gaat via de GGD en niet via ons. 

Patiëntenportaal

Elektronische uitwisseling medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 kunnen huisartsen, huisartsenposten en apotheken alleen nog met voorafgaande toestemming van de patiënt medische gegevens opvragen via het Landelijk Schakel Punt (voorheen het Elektronisch Patiëntendossier).
Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.
Wilt u dat wij ( o.a. in geval van nood) uw gegevens wel ter beschikking stellen aan de Huisarstenpost en uw medicatie aan de apotheek, laat het ons dan weten!

U kunt zelf toestemming geven via: www.ikgeeftoestemming.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vzvz.nl of bij ons om een folder vragen.