Afspraken – Jolink en van der Lugt, huisartsen – Apeldoorn
Header afbeelding
Jolink en van der Lugt, huisartsen
Vosselmanstraat 4-B 7311CL
Apeldoorn

Afspraken

Afspraak op het spreekuur

Het spreekuur is alleen volgens afspraak. U kunt via de HRA app/het patientenportaal of telefonisch een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente. 
Indien u dezelfde dag nog op het spreekuur wilt worden gezien, dient u vroeg in de ochtend de afspraak digitaal in te plannen of te bellen met de assistente. Uiteraard kunt u voor spoedgevallen wel later op de dag bellen en zult u dezelfde dag nog worden gezien door een dokter.
Gemiddeld duurt een afspraak 15 minuten. Wilt u meer tijd of heeft u meerdere klachten, vraagt u dan om een dubbele afspraak. Maak voor 2 personen ook altijd 2 afspraken.
Om samen met u te beoordelen door wie en op welk moment u het best behandeld kunt worden, zal de assistente vragen naar de aard van uw klachten of wordt digitaal gevraagd een symptoomchecker in te vullen. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan, zij heeft een beroepsgeheim.

Spreekuurschema

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
A.A. Jolink
Huisarts
08.00-10.20
13.30-15.00
08.50-10.20
14.00-16.00
Niet aanwezig 08.00-10.20 08.00-10.20
13.30-15.00
J.H. van der Lugt
Huisarts
08.00-10.20
13.30-16.00
08.00-10.20
13.30-16.00
08.50-10.20
13.30-16.00
08.00-10.20 Niet aanwezig
Assistente 08.00-10.10
13.30-15.00
08.00-10.10
13.30-15.00
08.00-10.10
14.00-15.00
08.00-10.10 08.00-10.10
13.30-15.00
Natasja Rensink
Praktijkondersteuner
Somatiek
08.00-11.00 08.00-10.30
13.00-16.00
Niet aanwezig 07.30 -10.30
12.00-14.00
Niet aanwezig
Daniella Klumper
Praktijkondersteuner
Somatiek
Niet aanwezig 08.00-10.30
13.30-16.00
08.00-10.30
13.30-16.00
Niet aanwezig 08.00-10.30
13.30-16.00
Liesbeth Hoekstra
Praktijkondersteuner GGZ
08.00-12:30
13.00-16.00
08.00-12.30
13.00-16.00
Niet aanwezig 08.00-12.30
13.00-16.00
Niet aanwezig

Spreekuur assistente

Voor de onderstaande verrichtingen kunt u terecht op het spreekuur van de assistente:

 • verbinden van wonden
 • tapen van verstuikingen
 • verwijderen van hechtingen
 • oren uitspuiten
 • bloeddruk meten
 • bloed en urine testen
 • injecties geven
 • uitstrijkjes in kader van bevolkingsonderzoek
 • behandeling van voet/hand wratten
 • gehoortesten
 • diabetes en hypertensie controles
 • maken van een hartfilmpje

Spreekuur praktijkondersteuner somatiek

Natasja Rensink en Daniella Klumper hebben een specifieke HBO opleiding afgerond om zelfstandig patienten met chronische ziekten te behandelen. Zij begeleiden onder andere patienten met suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en chronische longproblemen (astma, longemfyseem). Tevens kunnen zij u begeleiden bij het stoppen met roken.
Ze werken altijd onder supervisie van uw eigen huisarts en hebben een beroepsgeheim.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ/psycholoog

Mw. Hoekstra is in onze praktijk werkzaam als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). U kunt via uw eigen huisarts naar de POH-GGZ verwezen worden i.v.m. psychische en/of sociale problemen.

E-consult/chat, telefonisch consult

Wanneer u een vraag heeft die geschikt is voor digitale beantwoording dan kunt u een e-consult sturen of een chat via Quin. Dit is mogelijk via het patientenportaal/de HRA App. Als er telefonisch contact gewenst is met de huisarts dan kan de assistente dit met u inplannen.

Visite

Als u niet in staat bent naar de praktijk te komen kunt u telefonisch een visite aanvragen tussen 8.00 en 10.30 uur. Zolang het mogelijk is, ontvangen wij u bij voorkeur op de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken en/of te behandelen.

Niet verschijnen op afspraak

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen niet op hun afspraak op het spreekuur verschijnen. Op zo’n moment gaat kostbare tijd verloren. Voor het niet verschijnen op het spreekuur hanteert de praktijk daarvoor een “niet verschijnen tarief”. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw ziektekosten verzekeraar.